He Whakaputanga — Whose hand was it that crafted these words

Here’s the story of the writing of He Whakaputanga. You can see the original He Whakaputanga document at the He Tohu exhibition.